ประวัติตี่จู้เอี๊ยะ และ คาถาบูชา

ตำนานตี่จู้เอี๊ยะ

ถู่ที้กง, โถ่วตีกง (“เจ้าแห่งผืนดิน”) หรือ ในภาษาจีนกลางเรียกว่า ถู่ตี้เฉิน (“เจ้าแห่งผืนดิน”) บางครั้งเรียกสั้น ๆ ว่า ถู่ตี้ (“ผืนดิน”) หรือที่ชาวไทยเชื้อสายจีนเรียกกันว่า ตี่จู๋เอี๊ยะ (“เทพเจ้าแห่งผืนดิน”) เป็นเทพเจ้าที่ของชุมชน ที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ ตามความเชื่อของศาสนาพื้นบ้านจีนรวมทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยปัจจุบัน

เชื่อกันว่า เทพถู่ที้กงมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์จีนในสมัยราชวงศ์จิว ชื่อเดิมว่าเตียเม่งเต็ก เป็นข้ารับใช้ขุนนางผู้มั่งคั่งนายหนึ่ง ครั้งหนึ่งขุนนางท่านนั้นได้ถูกเรียกให้เข้ารับราชการที่วังหลวงอย่างกะทันหัน จึงได้รีบออกเดินทางไปพร้อมกับภรรยาของเขา และให้เตียเม่งเต็กนำธิดาของเขาตามไปในวังหลวงทีหลัง เตียเม่งเต็กได้ออกเดินทางโดยแบกธิดาของขุนนางไว้บนหลัง และในมือทั้งสองได้ถือข้าวของสัมพาระต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางนั้นได้เกิดพายุหิมะถล่มขึ้น เตียเม่งเต็กจึงจำถอดเสื้อคลุมของเขาสวมให้กับธิดาของขุนนางที่แบกไว้บนหลังจนกระทั่งตนเองเสียชีวิตจากความหนาวเหน็บ หลังเตียเม่งเต็กได้เสียชีวิตลงด้วยความเสียสละและจงรักภักดีต่อเจ้านาย บนท้องฟ้าได้ปรากฏดวงดาวขึ้นมาเป็นอักษรใจความว่า “ประตูสวรรค์ทางใต้ของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ฮกเต็ก” ภายหลังได้มีผู้มาพบกับนางและได้ช่วยเหลือ นำไปส่งถึงครอบครัวโดยปลอดภัย หลังนางเติบโตขึ้นได้มีจิตใจกตัญญูต่อเตียเม่งเต็กและได้สร้างศาลเจ้าขึ้นเพื่อยกขึ้นเป็นเทพเจ้า ชื่อศาลเจ้าว่า “ศาลเจ้าฮกเต็ก” ศาลเจ้าดังกล่าวได้รับการนับถือมากจากฮ่องเต้พระองค์หนึ่งซึ่งได้ตั้งชื่อใหม่ให้กับเทพฮกเต็กว่า “ถู่ที้กง” อันแปลว่าเทพเจ้าแห่งผืนดินทั้งหลาย ชาวจีนจึงยึดถือว่าท่านเป็นเทพเจ้าที่มานับแต่นั้น

คาถาบูชาตี่จูเอี๊ยะ

 • ปักธูปดอกที่หนึ่ง
  “เจ็กเตี่ยวเฮีย ป๋อห่อแกมึ้ง ฉุกยิบ เผ่งอัง “
  ขอให้ทุกคนในครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เดินทางปลอดภัย
 • ปักธูปดอกที่สอง
  “หยี่เตี่ยวเฮีย ป๋อห่อแกมึ้ง ไฉ่ง้วง กวงจิ่ง”
  ขอให้ทุกคนในครอบครัว มีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา
 • ปักธูปดอกที่สาม
  “ซาเตี่ยวเฮีย ป๋อห่อแกมึ้ง ไม๊อู๋ เขาจิ”
  ขอให้ทุกคนในครอบครัวไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาท
 • ปักธูปดอกที่สี่
  “สี่เตี่ยวเฮีย ป๋อห่อแกมึ้ง สี่หึ่งกุ้ยนั้ง เชียวหู”
  ขอให้ทุกคนในครอบครัวมีผู้อุปถัมภ์ทั้ง 4 ทิศ
 • ปักธุปดอกที่ห้า
  “โหวงเตี่ยวเฮีย ป๋อห่อแกมึ้ง หนั่งนั้งฮะเสีย”
  ขอให้ทุกคนในครอบครัวคิดสิ่งใดสมความปราถนาทุกประการ

เวลาปักธูป ค่อยปักลงทีละดอกหลังจากกล่าวคำอธิษฐานสักการะบูชาแล้วก็อธิษฐานขอพร ภาษาจีนหรือภาษาไทยก็ได้

ขอขอบคุณความรู้ดีๆ จาก ต้า จิ ต้า ลี่ วัตถุมงคล และ วิกิพีเดีย