พระพฤหัสบดี ครูแห่งเทวดา

ประวัติการกำเนิด
หลังจากที่พระพรหมบิดาได้สร้างโลกขึ้นมาแล้ว ทรงสร้างมหาฤาษีขึ้นมากลุ่มหนึ่ง เพื่อคอยจดบันทึกกพระเวทย์จากพระโอษฐ์ของพระองค์ได้ โดยหลายๆ คัมภีร์ จะกล่าวว่ามหาฤาษีนั้นมีเพียง 7 รูปเท่านั้น แต่ในอีกหลายคัมภีร์ก็มีหลายรูป พอสรุปได้ดังนี้คือ มหาฤาษีภฤคุ มหาฤาษีปุลาหะ มหาฤาษีอังคิร์ มหาฤาษีมริจิ มหาฤาษีอตริ มหาฤาษีปุละสัตยะ มหาฤาษีนารท มหาฤาษีวศิษฐะ และพระพรหมยังสร้างมนู หรือมนุษย์กลุ่มแรกขึ้นมาหลายคน หนึ่งในนั้นคือ กรรธะมะประชาบดี และเทวะหุติภริยา ทั้งสองบำเพ็ญทุขกิริยาต่อพระวิษณุริมฝั่งแม่น้ำสรัสวตี พระวิษณุจึงให้พรบังเกิดเป็นลูกสาวทั้งหมด 7 คน คือ กาละ อนุสุยา ศรัทธา หรรภิวุ คติ กริยา ฆยาติ อรุณธติ และศรรติ ศรัทธาและมหาฤาษีอังคิร์แต่งงานกัน กำเนิดบุตรเป็น พระพฤหัสบดี

พระพฤหัสบดีเป็นครูของเหล่าเทพทั้งหลาย มีภรรยาชื่อพระนางทาระ ตอนที่พระจันทร์ลักพาตัวพระนางทาระไป จนกำเนิดเป็นพระพุธ พระพฤหัสบดีตามหาจนเจอ เกิดการโต้เถียงกันขึ้น พระจันทร์พาพระนางทาระหนีไปอยู่กับพระศุกร์ พระพฤหัสบดีก็ไปทวงคืน พระศุกร์ก็โต้เถียงกับพระพฤหัสบดีด้วยและเนื่องด้วยพระศุกร์เป็นครูของเหล่าอสูร ด้วยเหตุนี้จึงลุกลามกลายเป็นศึกระหว่างเทพและอสูรอีกครั้งหนึ่ง

พระพฤหัสบดีมีเทวลักษณะเป็นหนุ่มรูปงาม มีสี่กร ถือจักร 1 สังข์ 1 หงายมือประทานพร 1 และประทานพร 1 ทรงช้างเป็นพาหนะ หรือในบางลักษณะจะมีสองกรถือประคำ 1 และคัมภีร์พระเวทย์ 1 ประทับอยู่บนรถม้าสีทอง เทียมด้วยม้าสีเหลืองอ่อน 8 ตัว สำหรับในทางคติไทย พระพฤหัสบดีถือกระดานชนวนและทรงกวางเป็นพาหนะ

อัญมณี : บุษราคัม (Yellow Sapphire) ทดแทนโดย โทแพซสีเหลือง (Yellow Topaz) คอรันดัมสีเหลือง (Yellow Corundum) ทัวร์มาลีนสีเหลือง (Yellow Tourmaline) เพทายสีเหลือง (Yellow Zircon) หรือ ซิตริน (Citrine) ประดับกับแหวนทองในวันจันทร์หรือวันพฤหัสบดี โดยบุษราคัมต้องมีน้ำหนัก 6,11 หรือ 15 กะรัต สวมที่นิ้วนางข้างขวา ต้องสวมครั้งแรกตอนพระอาทิตย์ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ดิถีเพ็ญ

เทพผู้รักษา : พระอินทร์ (Indra) พระพรหม (Braham)