วาสุกรีนาคราช – พญานาคแห่งตำนานเกษียณสมุทร

วันนี้มาลองเขียนประวัติของเทพแถบ ฮินดู-พุทธ ดูบ้าง วาสุกรีนาคราชท่านในบ้านเราคงคุ้นชื่อสถานที่ที่เรียกว่า “ท่าวาสุกรี” ซึ่งชื่อของสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเขตพระราชวังกันนะครับ และถ้าเราจำกันได้ตอนเด็กๆ เราเคยเรียนรื่องรามเกียรติในวิชาภาษาไทยกัน ในเรื่องรามเกียรติจะมีพิธีที่เรียกว่า “เกษียณสมุทร” อยู่ ท่านก็มีบทบาทสำคัญในตอนนี้เช่นกัน
วาสุกรีนาคราช

วาสุกรีเป็นชื่อของพญานาคที่อยู่ในตำนานศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ พระองค์เป็นราชาแห่งนาคผู้ยิ่งใหญ่มีอัญมณีประดับอยู่บนเศียร ท่านมีน้องสาวนามว่า มานะสะ วาสุกรีเป็นพญานาคบริวารของพระศิวะ ในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นรู้จักวาสุกรีในฐานะหนึ่งในพญานาคที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 8 (Hachi Ryuu-ou) ซึ่งมีนามดังต่อไปนี้ นันดะ (นาคราช) อุปพนันดะ ซาการะ (ชาการะ) ทักษะกะ บาลาวัน อนะวะทัพตะ อุปาละ

ตำนานที่เกี่ยวข้องกับวาสุกรีนาคราช

ตำนานเกี่ยวกับศาสนาฮินดูที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดที่วาสุกรีนาคราชเข้าไปเกี่ยวข้องคือตำนาน กวนเกษียณสมุทร หรือก็คือการกวนมหาสมุทรที่เป็นน้ำนม ในตำนานกล่าวว่าวาสุกรีนาคราชเอาลำตัวของพระองค์พันไว้กับภูเขามันทรคีรี โดยให้เทวดาจับส่วนหางของตน ส่วนยักษ์จับส่วนหัวของตัว เพื่อทำการกวนมหาสมุทรด้วยการหมุนภูเขานี้ เพื่อสร้างนำอมฤทธิ์ที่ทำให้เป็นอมตะ

ในพระพุทธศาสนา วาสุกรีนาคราชและนาคราชองค์อื่นๆ ได้ปรากฎในการเข้าฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่ของนาคราชทั้งหลายนั้นคือเป็นผู้นำของเหล่านาคในการปกป้องคุ้มครองและบูชาพระพุทธศาสนา รวมถึงการปกป้องคนดีที่ปฏิบัติตนเพื่อการรู้แจ้งด้วย

พระนาคของวาสุกรีนาคราชมีนามว่า ทาทิกนาค (Tatig Naga)

ลูกหลานของวาสุกรีนาคราช

วาสุกะ (หรือวาสุกรี) เป็นชื่อของตระกูลหนึ่งซึ่งพบในเมือง มันนาระศาลา ใน แคว้นทราแวนคอร์ ซึ่งอ้างว่าบรรพบุรุษของพวกเขาคือนาคที่ถูกไว้ชีวิตเมื่อคราวที่พระกฤษณะและพระพันดาวัสสะเผาป่าคันดาวะ (บริเวณเมืองเดลีในปัจจุบัน) เพื่อสร้างทางสู่เมืองหลวงของพวกเขาที่มีชื่อว่า อินทราปราสาทรา

คราวนี้อาจจะแปลภาษาอ่านยากหน่อยนะครับ ภาษาแถบฮินดูแปลให้อ่านไทยแบบคุ้นลิ้นนี่มันยากจริงๆ