หมาป่าฮอกไกโด

เขียนเกี่ยวกับเทวตำนานมาสักพัก ทีนี้อยากเปลี่ยนเป็นจำพวกสัตว์หายากบ้าง แต่ก็ไม่พ้นของญี่ปุ่นอยู่ดีหมาป่าฮอกไกโด หรือที่รู้จักกันในประเทศญี่ปุ่นในชื่อ หมาป่าอิโซะ (Ezo Wolf) ซึ่งเป็นหนึ่งในสองสายพันธ์หมาป่าญี่ปุ่นที่สูญพันธ์ไปแล้ว อีกสายพันธ์มีชื่อว่า หมาป่าฮอนชู หมาป่าสายพันธ์นี้เป็นสายพันธ์เฉพาะถิ่นในเกาะฮอกไกโด ซึ่งมีขนาดตัวใหญ่กว่าหมาป่าฮอนชู และมีขนาดใกล้เคียงกับหมาป่าสีเทาขนาดปกติ

คำอธิบายเพิ่มเติม

หมาป่าอิโซะเป็นสายพันธ์หมาป่าที่สูญพันธ์ไปแล้ว ซึ่งสายพันธ์นี้มีลักษณะของความเป็นหมาป่ามากกว่าหมาป่าฮอนชู ส่วนกะโหลกศรีษะมีขนาดใหญ่และน่าเกรงขาม มีเขี้ยวที่ยาวและโค้งงอ มีขนาดลำตัวใกล้เคียงกับหมาป่าสีเทา หมาป่าอิโซะส่วนใหญ่จะมีสีเทาและมีขนาดใหญ่กว่าหมาป่าฮอนชูค่อนข้างชัดเจน ซึ่งทั้งหมาป่าอิโซะและหมาป่าฮอนชูนั้นมีบรรพบุรุษามาจากหมาป่าไซบีเรียในแผ่นดินเอเชีย แต่สายพันธ์ฮอกไกโดจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกับบรรพบุรุษมากกว่าสายพันธ์ฮอนชู

การสูญพันธ์

หมาป่าฮอกไกโดนั้นสูญพันธ์ในยุคฟื้นฟูเมจิ ในสมัยนั้นถือว่าหมาป่าเป็นภัยต่อการทำปศุสัตว์ (ซึ่งรัฐบาลเมจิให้กำลังส่งเสริมอยู่) มีการจำกัดหมาป่าด้วยการตั้งค่าหัวในการล่าหมาป่าประเภทนี้พร้อมกับการใช้สารเคมีกำจัด ซึ่งทำให้ฮอกไกโดมีการพัฒนาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงนั้นแต่หมาป่ากลับได้รับผลกระทบจากการรบกวนทางธรรมชาติของมนุษย์

มีการรายงานมีว่าพบหมาป่าฮอกไกโดอยู่หลายครั้งตั้งวันที่สูญพันธ์จนถึงปัจจุบันนี้ แต่ว่ายังไม่ครั้งไหนที่ยืนยันข้อเท็จจริงได้