เพลงพุทธชยมงคลคาถา

เมื่อต้นปีเกิดคึกขึ้นมาเลยได้ทำเพลงพุทธชยมงคลคาถา (คาถาพาหุงฯ) ก็เอาเพลงภาษาไทยของคาถาพาหุง ทำ subtitle ใส่ จัด timing หาภาพประกอบมาจัดๆ ทำไปทำมาหมดไปเลย 1 วัน เพลงเพราะมากเลยนะครับ โอกาสหน้าถ้ามีเวลาจะมาเล่าถึงประวัติคาถาพาหุงให้ฟังครับ