18 คำสอนอมตะของขงจื๊อ

แต่ละครั้งที่ข้าพเจ้าได้อ่านคำสอนของนักปราชญ์ผู้มีจิตใจและปัญญาอันยอดเยี่ยมข้าพเจ้ามีความสุขยิ่งนัก คำคมหรือคำสอนสั้นๆ ของท่านเหล่านั้นสามารถนำทางจิตใจของเราไปพบกับความสุขภายในใจของเราได้

บัดนี้ข้าพเจ้าขอนำเสนอคำสอนของของจื๊อนักปราชญ์ชาวจีนผู้ที่คำสอนของท่านจะทำให้คุณเข้าใจตัวคุณเองมากขึ้นรวมถึงเข้าใจโลกที่คุณอยู่มากขึ้นด้วย

 

“To be wronged is nothing unless you continue to remember it.”

การที่คุณเคยทำสิ่งที่ผิดมันจะไม่มีประโยชน์เลยหากคุณไม่จำมันไว้เป็นบทเรียน

 

“If you look into your own heart, and you find nothing wrong there, what is there to worry about? What is there to fear?”

หากคุณมองไปที่จิตใจของคุณและไม่พบความผิดปกติใด ดังนั้นแล้วคุณก็ไม่มีอะไรต้องกังวลและไม่มีอะไรต้องกลัว

 

“In a country well governed, poverty is something to be ashamed of. In a country badly governed, wealth is something to be ashamed of.”

แคว้นใดมีการปกครองที่ดี ความยากจนนั้นแลเรื่องน่าละอาย แคว้นใดมีการปกครองที่ไม่ดี ความมั่งคั่งนั้นและเป็นเรื่องน่าละอาย

 

“The more man meditates upon good thoughts, the better will be his world and the world at large.”

ยิ่งผู้คนทำสมาธิด้วยนิมิตที่ดี โลกของเขานั้นก็จะดีขึ้น และโลกของเราก็จะดีขึ้นด้วย

 

“Never impose on others what you would not choose for yourself.”

อย่าบังคับให้คนอื่นทำในสิ่งคุณเองก็ไม่อยากทำ

 

“Before you embark on a journey of revenge, dig two graves.”

ก่อนคุณออกเดินทางเพื่อหาทางแก้แค้น ให้ขุดหลุมศพเตรียมไว้เลย 2 หลุม

 

“By three methods we may learn wisdom: First, by reflection, which is noblest; Second, by imitation, which is easiest; and third by experience, which is the bitterest.”

การเรียนรู้เพื่อให้เกิดปัญญานั้นมี 3 วิธี วิธีแรกคือ ใช้ความคิด ซึ่งเป็นวิธีที่ประเสริฐที่สุด วิธีที่ 2 คือ การเลียนแบบ ซึ่งง่ายที่สุด และวิธีที่ 3 คือ ผ่านประสบการณ์ ซึ่งขมขื่นที่สุด

 

“What the superior man seeks is in himself; what the small man seeks is in others.”

ยอดคนค้นหาสิ่งที่เค้าต้องการจากภายในตัวเค้าเอง คนธรรมดามักค้นหาสิ่งที่เค้าต้องการจากคนอื่น

 

“When things are investigated, then true knowledge is achieved; when true knowledge is achieved, then the will becomes sincere; when the will is sincere, then the heart is set right ; when the heart is set right, then the personal life is cultivated; when the personal life is cultivated, then the family life is regulated; when the family life is regulated, then the national life is orderly; and when the national life is orderly, then there is peace in this world.”

เมื่อเราเริ่มตรวจสอบสิ่งใดๆ ก็ตาม ความรู้ก็จะบังเกิด เมื่อความรู้บังเกิด จิตใจของเราก็จะซื่อตรง เมื่อจิตใจเราซื่อตรง หัวใจเราก็ตั้งอยู่บนความถูกต้อง เมื่อหัวใจเราอยู่บนความถูกต้อง ชีวิตของเราก็ได้รับการฝึกฝน เมื่อชีวิตของเราได้รับการฝึกฝน ครอบครัวของเราก็จะมีระเบียบ เมื่อครอบครัวเรามีระเบียบ ประเทศชาติก็จะมีวินัย เมื่อประเทศชาติมีวินัย ความผาสุขก็จะมีแด่โลก

 

“Do not be desirous of having things done quickly. Do not look at small advantages. Desire to have things done quickly prevents their being done thoroughly. Looking at small advantages prevents great affairs from being accomplished.”

เวลาทำสิ่งใดอย่ารีบร้อน อย่าคำนึงผลประโยชน์อันเล็กน้อย การที่เราทำสิ่งใดอย่างรีบร้อนจะทำให้เราพลาดในรายละเอียดต่างๆ การที่เราเอาแต่ผลประโยชน์อันเล็กน้อยนั้นทำให้เราพลาดการทำสิ่งที่ดีให้สำเร็จ

 

“Wherever you go, go with all your heart.”

เมื่อคุณจะไปที่ใด เอาใจของคุณไปด้วย

 

“Life is really simple, but we insist on making it complicated.”

ชีวิตนั้นเป็นเรื่อง่าย แต่เราพยายามจะทำให้มันเป็นเรื่องยากเอง

 

“Real knowledge is to know the extent of one’s ignorance. When you know a thing, to hold that you know it; and when you do not know a thing, to allow that you do not know it – this is knowledge.”

ความรู้ที่แท้จริงนั้นคือการรู้ว่าเรายังไม่รู้สิ่งใด เมื่อคุณรู้สิ่งใด คุณก็จะยึดสิ่งที่คุณรู้นั้น แต่เมื่อคุณไม่รู้สิ่งใด คุณก็ยอมที่จะเรียนรู้มัน นี่คือความรู้

 

“To see and listen to the wicked is already the beginning of wickedness.”

เพียงการได้เห็นได้ยินสิ่งที่ชั่วร้าย เพียงแค่นั้นสิ่งชั่วร้ายก็ได้เริ่มขึ้นแล้ว

 

“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.”

การเดินทางเร็วหรือช้านั้นไม่สำคัญ ขอให้คุณอย่าหยุด แค่นั้นพอ

 

“The Superior Man is aware of Righteousness, the inferior man is aware of advantage.”

ยอดคนรู้ว่าสิ่งไหนคือชอบธรรม คนถ่อยรู้เพียงแต่ว่าทำอย่างไรถึงจะได้เปรียบคนอื่น

 

“When you see a worthy person, endeavor to emulate him. When you see an unworthy person, then examine your inner self.”

เมื่อคุณเห็นคนดี ขอให้คุณพยายามเอาอย่างเขา หากคุณเห็นคนไม่ดี ขอให้ดูตัวคุณเองว่าคุณเป็นอย่างเขาไหม

 

“He who wished to secure the good of others, has already secured his own.”

บุคคลใดรักษาความดีของผู้อื่น ย่อมขึ้นชื่อว่ารักษาความดีของตนแล้ว

 

Source : theunboundedspirit
แปล : Gita Bless