25 คำสอนเกี่ยวกับจิตวิญญาณ

ข้าพเจ้าได้รวบรวมคำสอนเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง 25 คำสอน ซึ่งรวบรวมมาจากที่ต่างๆ ซึ่งข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนเหล่านี้จะช่วยให้ท่านทั้งหลายมีแนวทางในการพัฒนาตัวทั้งทางด้านจิตวิญญาณและปัญญา

1. อย่าให้คนอื่นมาบอกคุณว่าคุณต้องทำอะไร คุณต้องคิดเองว่าคุณควรทำอะไรและรับผิดชอบในการกระทำนั้นของคุณ

2. เราทุกคนนั้นล้วนเป็นหนึ่งเดียวกัน หากคุณช่วยเหลือผู้อื่นก็เท่ากับคุณช่วยเหลือตนเอง หากคุณทำร้ายผู้อื่นก็เท่ากับคุณทำร้ายตนเองเช่นกัน

3. ขอท่านอย่ากลัวต่อความเจ็บปวดหรือประสบการณ์อันเลวร้าย ความเจ็บปวดนั้นไม่ใช่สิ่งที่แย่และก็ไม่ใช่สิ่งที่ดี แต่สิ่งที่เราตอบโต้ความเจ็บปวดเหล่านี้ต่างหากจะกำหนดว่ามันแย่หรือมันดี

4. เมื่อคุณไม่คาดหวัง คุณก็ย่อมไม่ผิดหวัง

5. ความกลัวทุกอย่างนั้นมีรากฐานมาจากความกลัวตาย หากคุณไม่เคยทำความรู้จักและใกล้ชิดกับความตาย คุณจะไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างสบายใจได้เลย

6. คุณไม่สามารถเข้าใจคนอื่นมากกว่าที่คุณเข้าใจตนเองได้ และถ้าคุณเข้าใจตนเองมากขึ้น คุณก็จะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเช่นกัน

7. ความรักที่แท้จริงไม่เคยทำร้ายใคร เพราะความรักที่แท้จริงไม่หวังสิ่งตอบแทน ถึงแม้ความรักนี้จะถูกปฏิเสธจากผู้คน มันก็ยังคงงดงามอยู่อย่างนั้น

8. ความพอใจและความเจ็บปวดก็เหมือนเหรียญสองด้าน คุณไม่สามารถมีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้

9. การรักษาโรคใดๆ ต้องรักษาที่ต้นเหตุ มิใช่รักษาตามอาการที่ปรากฏ

10. ไม่มีพระเจ้าองค์ใดอยู่เหนือสัจธรรม

11. หากจะมองคน อย่าให้ความสนใจกับสิ่งที่เค้าพูดหรือทำ จงค้นหาแรงจูงใจว่าเค้าทำสิ่งนั้นทำไม

12. จงพูดความจริง ไม่ว่าผลที่ตามมาจะเป็นเช่นไร เพราะว่าความจริงนั้นเป็นทางเดียวที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกับคนอื่นและตัวเองได้อย่างสงบสุข

13. คุณไม่ได้ครอบครองทรัพย์สมบัติ ทรัพย์สมบัติต่างหากที่ครอบครองคุณ หากคุณอยากเป็นอิสระจงปล่อยมันไป

14. เรามาที่โลกนี้คนเดียวและจากโลกนี้ไปคนเดียว จงอย่ากลัวที่จะต้องอยู่คนเดียว เพราะการอยู่คนเดียวนี่แหละจะทำให้คุณผูกมิตรกับตัวคุณเองได้ดีที่สุด

15. จงอย่ามีความผูกพันธ์ใดๆ เพราะความผูกพันธ์ทั้งหลายนั้นอยู่ภายใต้ผลประโยชน์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

16. อย่ากลัวที่จะผิดพลาด ทุกๆ ครั้งที่คุณล้มลง ขอให้คุณยืนหยัดสู้ขึ้นใหม่

17. เมื่อคุณเสียเพื่อนไปคนหนึ่ง อย่ารีบร้อนที่จะหาใครมาทดแทน จงให้เวลาตนเองเพื่อที่จะดูว่าทำไมเราถึงเจ็บปวด

18. ความปราถนานั้นไม่ใช่ความรัก เพราะความปราถนาเหมือนเปลวไฟที่ร้อนรุ่ม แต่ความรักเป็นเหมือนสายลมที่เย็นสบาย

19. บางครั้งศัตรูของคุณก็ช่วยคุณได้มากกว่ามิตรของคุณ เพราะศัตรูคุณมักจะชี้ให้เห็นจุดอ่อนของคุณอยู่เสมอ

20. การทำให้พอใจมิใช่ความสมถะ ความพอใจนั้นเข้ามาและก็จากไป แต่ความสมถะอยู่กับเราตลอด

21. ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนโลกขอให้คุณเปลี่ยนตัวเองก่อน ถ้าคุณไม่เปลี่ยนตัวเองก่อน ในสายตาของคุณโลกก็จะไม่มีวันเปลี่ยนไป

22. อย่าพยายามหนีเวลามีคนอื่นทำให้เราไม่พอใจ จงใช้โอกาสนี้เพื่อที่จะให้คุณเข้าใจคนอื่นมากขึ้นแทนที่จะเพ่งโทษคนอื่น

23. ความรักนั้นสร้างสะพานระหว่างหัวใจผู้คน ความรักเท่านั้นที่ทำให้เราเปิดใจให้แก่กัน

24. ความเชื่อของคุณนั่นแหละที่กำหนดความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ของคุณ เหมือนโลกที่มองผ่านแว่นกันแดดยังไงยังงั้น

25. อย่าเลียนแบบผู้อื่น จงเป็นตัวของตัวเองและก้าวต่อไป

Source : theunboundedspirit
แปล : Gita Bless